dissenyweb

disseny i gestió de llocs web!

info@dissenyweb.eu


Un 'lloc web' és un document o conjunt de documents i/o arxius electrònics publicats a Internet, a la World Wide Web, una xarxa de telecomunicacions que possibilita l'accés a aquest document des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu que ho permeti. El seu 'lloc web' és la seva targeta de visita a través d'Internet i es pot indexar o incloure en els principals directoris web. 


*serveis

..que poden ser requerits individual o conjuntament!
Dominis

El nom de domini serà l'adreça d'Internet que identificarà la seva pàgina web (o lloc web). Aquest nom de domini estarà vinculat a una activitat o territorialitat. Un 'domini' també podrà incloure subdominis.

Hosting / Allotjament

La seva pàgina web (els arxius que componen la seva pàgina o lloc web) han d'estar allotjats en un 'ordinador servidor', per a poder 'oferir-los' a qualsevol persona que visiti la seva pàgina web. A aquest allotjament se'l denomina 'hosting'.

Correu electrònic

Si desitja treballar o comunicar-se amb un compte de correu electrònic personalitzat amb el seu nom de domini (@domini), aquests comptes de correu s'hauran de crear seguint la sintaxi del domini contractat.

Disseny web

El disseny de la seva pàgina web es realitza on-line o off-line. Posteriorment, un cop finalitzat aquest disseny, es publica a Internet. S'ofereix disseny 'responsive' orientat a dispositius mòbils.

Comunicació

Actualment podem utilitzar diferents canals digitals de comunicació, tots ells al nostre abast. S'haurà de definir una estratègia que satisfaci els seus usuaris i usuàries i que s'ajusti a les seves possibilitats pressupostàries.

Manteniment web

La publicació de la seva pàgina web a Internet serà immediata. Posteriorment, qualsevol modificació i actualització que desitji afegir, també serà possible.

Continguts

Els continguts del seu lloc web hauran de ser atractius i reutilitzables a través d'altres mitjans digitals, de manera que minimitzi la despesa en la seva elaboració i edició.

Social media

Un cop el seu lloc web ja ha estat publicat, cal promocionar-lo, i una estratègia important de promoció és utilitzar les seves pròpies xarxes socials i professionals.

*dissenyweb.eu

Dissenyem i administrem llocs web: domini i allotjament, creació i configuració de comptes de correu electrònic i, finalment, publicació del seu lloc web a Internet.

Des d'una pàgina web li serà possible donar a conèixer el seu comerç, el seu establiment o la seva empresa, durant les 24 hores del dia i durant els 7 dies de la setmana. Això li permetrà informar dels seus productes, dels seus horaris, de les seves activitats, de les seves ofertes, de les seves dades de contacte..., ininterrompudament, de forma on-line i per a qualsevol usuari o usuària d'ordinador, o tablet o smartphone.

*què s'obté..?

Adaptació a dispositius mòbils, sigui quina sigui la seva dimensió.

Diferents seccions per a diferents tipus de continguts. 

Servei d'accés al seu lloc web permanentment, 24/7/365.

Abast local, regional, nacional i internacional. Abast global.

Vinculació amb xarxes socials i comunitats d'usuaris/es.

Personalització del seu lloc web d'acord als seus requeriments.

*compartir aquest lloc!

templatemonster-dissenyweb
alison-dissenyweb
zoho-dissenyweb
Legal notices:

Privacy policy 
Cookies policy
Terms & conditions
Accessibility 

Disseny i Gestió de WebSites
Contact:
  • Email: info@dissenyweb.eu
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Barcelona
Social Media

    2.024 © dissenyweb.eu
    dissenyweb.eu is open to collaborate in design and management of personal or professional websites projects.